Giáo dục đạo đức, lối sống là “cốt lõi” của việc hình thành nhân cách học sinh

post

Môn Đạo đức ở cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực hành vi đạo đức và ý nghĩa của việc thực hiện theo các chuẩn mực đó. Bước đầu hình thành kĩ năng nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và những người xung quanh theo chuẩn mực đã học, hình thành kĩ năng lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp, hình thành thái độ tự trọng, tự tin, có trách nhiệm với hành động của mình.

Chuẩn mực hành vi đạo đức hướng tới trong việc dạy học ở EraSchool là trở thành một cá nhân biết sống đồng thuận. Đồng thuận để tổ chức lối sống tự lập ngay từ lớp 1, trong các lớp tiếp theo, đồng thuận với những người khác trong cùng cộng đồng, trong gia đình, trong Tổ quốc, trong nhân loại.

Giao Duc Tinh Than Trach Nhiem Voi Cong Dong

Bước vào lớp 1, các em thay đổi hoàn toàn môi trường học tập, cần khẳng định rằng mình đã lớn, có thể tự chăm sóc và có trách nhiệm với bản thân, có kế hoạch học tập và tiến bộ mỗi ngày.

Lớp 2, em học cách sống chung với cộng đồng nhỏ, lớp học, bạn bè, học cách phát hiện và giải quyết mâu thuẫn, xung đột.

Lớp 3, em hiểu thêm các mối quan hệ và vai trò trách nhiệm của mình trong gia đình, tìm hiểu về luật hôn nhân và gia đình, luật về quyền trẻ em.

Hoc Sinh Trong Tiet Hoc Dao Duc

Lớp 4, sự đồng thuận được nâng lên mức Tổ quốc, hiểu được sự đoàn kết của các dân tộc trong cùng một đất nước, hiểu về văn hóa, lịch sử và địa lý.

Lớp 5, tìm hiểu phẩm chất và nguyên tắc cần có của một công dân toàn cầu. Tìm hiểu lịch sử thế giới, nguyên tắc cơ bản của các tổ chức quốc tế, để tiến tới cùng chung sống hòa thuận nhưng không trộn lẫn, giữ vững bản sắc dân tộc.

Việc học tập gắn chuẩn mực đạo đức với trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm cộng đồng sẽ giúp trẻ phát triển tốt các năng lực tự phục vụ, năng lực sống trong cộng đồng, gia đình, tổ quốc và trong nhân loại.

Giao Duc Loi Song Hoc Sinh

Giao Duc Dao Duc Hoc Sinh Tai Truong Hoc

Đông Cao, Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội

tuyensinh1@eraschool.edu.vn

0899 889 818

eraschool.edu.vn