Hệ Song Ngữ 

Hệ song ngữ của Eraschool sử dụng chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc gia có đổi mới về phương pháp giảng dạy, kết hợp với việc bổ trợ nâng cao tiếng Anh chuẩn Cambridge giúp học sinh có thể đạt các chứng chỉ Quốc tế và sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Thời lượng tiếng Anh của hệ Song ngữ là 10 tiết/tuần, trong đó có 40% thời lượng học với giáo viên nước ngoài.

Kết thúc bậc tiểu học, học sinh có thể đạt chứng chỉ Flyers của Cambridge, kết thúc bậc Trung học cơ sở, học sinh đạt trình độ B1 theo khung tham chiếu châu Âu (CEFR), có thể thi để lấy các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Đông Cao, Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội

tuyensinh1@eraschool.edu.vn

0899 889 818

eraschool.edu.vn