Giáo dục STEAM Tiếng Anh ở Việt Nam – Thách thức hay cơ hội?

Cover Fanpage Hội Thảo Online Eraschool

HỘI THẢO ONLINE CHO CHA MẸ VÀ THẦY CÔ: “GIÁO DỤC S.T.E.A.M TIẾNG ANH Ở VIỆT NAM – THÁCH THỨC HAY CƠ HỘI?”   Trân trọng kính mời quý cha mẹ và thầy cô quan tâm đến giáo dục STEM/ STEAM tham gia hội thảo online “GIÁO DỤC S.T.E.A.M TIẾNG ANH Ở VIỆT NAM – […]