Mời Quý phụ huynh và các bạn tham quan trực tiếp Trường bằng hình thức view 360 tại địa chỉ: http://360.eraco.vn/